Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспортаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Шұғыл валюталық операциялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру - банктерге валюта айырбастау келісімшарттары бойынша міндеттемелерді экспорттаушылардың міндеттемелерін орындамау тәуекелінен сақтандыруды қамтамасыз ету.


Сақтандыру тәртібі:

  1. Экспорттаушы валюталық тәуекелдерін хеджирлеу мақсатында форвардтық мәміле жасасу үшін Банкке жүгінеді;
  2. KazakhExport пен Банк мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық- құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасады;
  3. Экспорттаушы Импорттаушыға өнімдер/қызметтер жеткізуді жүзеге асырады;
  4. Импорттаушы Экспорттаушыға жеткізу үшін төлем жасайды;
  5. Экспорттаушы Банк алдында форвардтық мәміле бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспорттаушы Банкке залалын өтейді.