Қарыздарды сақтандыру

Сақтандыру сомасы – қарыз сомасына сәйкес


Са
қтандыру тәртібі:

  1. «KazakhExport» банкке дефолт қатерінен сақтандыруды тағайындайды.
  2. Банк экспорттаушыға экспортты дамыту мақсатында қарыз береді.
  3. Қарыз алушы дефолт болған жағдайда «KazakhExport» банктің шығынын өтейді.


Іске асырыл
ған жобалар:

 

2016 жыл

«Молпродукт» ЖШСНәтиже
:

«KazakhExport» кепілмен қамтамасыз етудегі жетіспеушілік мәселесін шешу үшін «Молпродукт» ЖШС-ін қарызды сақтандыру жолымен қолдады. «KazakhExport»-ң қолдауы зауытқа жаңа өндірістік линия сатып алып, сол арқылы экспорт көлемін арттыруға мүмкіндік берді. Осы жоба аясында Ресей Федерациясына жылдық экспорт сомасын 2 млрд.теңгеден асыру көзделіп отыр.

 

Несиені сақтандыру қаржы мекемесіне қарыз туралы келісім бойынша Экспортердің қаржы міндеттемелерін орындамау тәуекелінен қорғауды ұсынады.

Сақтандыру келісмшартына қатысушылар

  • Сақтандырушы: «KazakhExport»
  • Сақтанушы: қарыз алушы
  • Пайда көруші: кредитор

Франшиза: 10%