Облигациялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Экспорттаушының облигациялар бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру - шығарылған облигацияларды ұстаушыларды қорғау экспорттаушылардың дефолт тәуекелінен


Сақтандыру тәртібі:

  1. KazakhExport пен Экспорттаушы облигациялар бойынша экспорттаушының АҚЖ сақтандыру шартын жасасады;
  2. Экспорттаушы KazakhExport-тың сақтандыру өтемімен облигациялар шығарады;
  3. Облигацияларды орналастырудан алынған қаражаттардың арқасында Экспорттаушы өз өнімдерінің экспортын ұлғайтады;
  4. Экспорттаушы өзі шығарған облигацияларды уақтылы өтемеген жағдайда, KazakhExport облигация Ұстаушыларға облигация құнын номинал құны бойынша өтейді.