Халықаралық факторингті сақтандыру

Халықаралық факторингті сақтандыру - шетелдік контрагенттердің шарттық міндеттемелерін орындамау тәуекелі бар факторингтік мәмілелер бойынша қаржы институтын сақтандыруды сақтандыру.


Сақтандыру тәртібі:

  1. Экспорттаушы және факторинг қызметтерін ұсынушы қаржы институты (бұдан әрі – Фактор) факторинг шартын жасасады;
  2. KazakhExport пен Фактор факторингті сақтандыру шартын жасасады;
  3. Экспорттаушы Импорттаушыға өнімдер жеткізеді;
  4. Экспорттаушы өнімдердің тиеп-жөнелтілуі туралы құжаттарды бергеннен кейін Фактор Экспорттаушыға жеткізілген өнім құнын төлейді;
  5. Импорттаушы Фактор алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда KazakhExport Фактордың залалдарын өтейді.